• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Sportet dimërore

Më 21 shkurt 2018, mësimdhënëset Merlin Stojanovska dhe Zejnepe Bajrami realizuan aktivitetin e planifikuar të projektit me nxënësit në suaza të Eko sekcionit dhe temës mujore “Përjetimet dimërore”. Qëllimet e aktivitetit ishin:...

Dimri polar – Iglo eskimeze

Më 15 shkurt 2018, mësimdhënëset Merlin Stojanovska dhe Zejnepe Bajrami realizuan aktivitetin e planifikuar të projektit me nxënësit. Qëllimet e aktivitetit ishin: thellimi i njohurive dhe interesimi për zonat polare, kafshët të cilat...

Kavanozat nga bodrumi ynë

Më 5 shkurt 2018, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti realizuan aktivitetin interkulturor me nxënësit e përfshirë në aktivitetet e projektit Nansen me temën "Kavanozat nga bodrumi ynë". Aktiviteti ishte një kombinim i...

Bredhi jonë

Më 12 dhjetor 2017, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti realizuan aktivitetin "Bredhi jonë", si pjesë e sekcionit Eko, i zbatuar si pjesë e Nansen aktiviteteve të projektit. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte përforcimi...

Të veshur në ngjyrat e vjeshtës

Më 10 nëntor 2017, tademi i mësimdhënlsve Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti organizuan aktivitetin e titulluar "Vjeshta në vendin tim" në kuadër të sekcionit Eko nga Programi Vjetor Nansen. Aktiviteti u organizua si pjesë e temës...

Frutat e vjeshtës

Më 20 tetor 2017, tademi i mësimdhënlsve Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti organizuan aktivitetin e titulluar "Frutat e vjeshtës" në kuadër të sekcionit Eko nga Programi Vjetor Nansen. Aktiviteti u organizua si pjesë e temës...