• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Dimri polar – Iglo eskimeze

Më 15 shkurt 2018, mësimdhënëset Merlin Stojanovska dhe Zejnepe Bajrami realizuan aktivitetin e planifikuar të projektit me nxënësit. Qëllimet e aktivitetit ishin: thellimi i njohurive dhe interesimi për zonat polare, kafshët të cilat jetojnë në polin verior (ariu polar, pinguinët, fokat, delfinët); nxitja e kreativitetit tek fëmijët për punime me materiale të ndryshme si dhe zhvillimi i klimës pozitive dhe nxitja e bashkëpunimit të ndërsjellë në grup.