• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Pranë lumit

Më 10 maj 2019, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin ditor “Pranë lumit” nga tema mujore “Pranvera në vendin tim” në kuadër të Eko sekcionit të Programit vjetor për...

Lule më lule

Më 20 mars 2019, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin ditor “Lulishte” nga tema mujore “Lule më lule” në kuadër të Eko sekcionit të Programit vjetor për aktivitete...

Lojëra me qelq

Më 21 shkurt 2019, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin ditor “Shishe qelqi” nga tema mujore Lojëra me qelq në kuadër të Eko sekcionit të Programit vjetor për...

„Kafshët e pyllit“

Më 26 nëntor 2018, mësueset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti realizuan aktivitetin me temë: Vjeshta në vendin tim, përmbajtja: „Kafshët e pyllit“ në kuadër të Eko sekcionit nga Programi vjetor për aktivitete jashtëmësimore...

„ Gështenjëzat“

Мë 25 tetor 2018, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti,bashkë me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetinditor„Gështenjëzat“ nga tema mujore „Frytet vjeshtore“ në kuadër të Eko sekcionit nga Programi vjetor për...

Lulet e majit

Më 16 maj 2018, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti realizuan aktivitetin jashtëmësimor në temën “Lulet e majit” në kuadër të Eko-sekcionit. Qëllimet e aktivitetit jashtëmësimor ishin: nxitja e bashkëpunimit...

Paradë prilli

Më 3 prill 2018, mësimdhënëset Daniella Stefanovska dhe Hatixhe Memeti realizuan aktivitetin me titull "Paradë prilli". Qëllimet e aktivitetit ishin: - Diskutimi i ndërlidhjes mes botës bimore dhe shtazore; - Inkurajimi i sjelljes së...

Buqetë me lule

Më 12 mars 2018, mësueset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti realizuan aktivitetin "Buqetë me lule" në suaza të Eko-sekcionit. Qëllimet e aktivitetit ishin:...