• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Тандеми и секции

Тандем на наставници Одделнија Број на ученици Програмска секција
Хатиџе Мемети
Даниела Стефаноска
I, II, III, IV, V 18 Еко секција
Тандем на наставници Одделнија Број на ученици Програмска секција
Хатиџе Мемети
Даниела Стефаноска
II, II, IV, V 14 Еко секција