• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

Шумски животни

На 26 ноември 2018 година, наставниците Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети ја реализираа дневна активност Шумските животни од месечната тема Есента во мојот крај во рамки на Еко секцијата од Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности за прво одделение.

Учениците поделени по групи зборуваа за промените кај растителниот и животинскиот свет со доаѓањето на есента. За реализација на оваа активност тие користeа различни лисја, училишен прибор и претставија неколку животни, со што направија и нивна разлика.

Оваа активност има за цел поттикнување на детскиот творечки и креативен потенцијал, освестување за природнитепромени кај растителниот и животинскиот свет во есенскиот период, препознавање на шумските животни, што го докажаа со нивните финални творби.