• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

Априлска парада

На 3. април 2018 година наставничките Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети ја реализираа активноста „Априлска парада“. Цели на активноста беа:

-Откривање на поврзаноста помеѓу животинскиот и растителниот свет;
-Потикнување грижлив однос кон животните;
– Потикнување позитивно расположение во групата;
– Зајакнување на интеракцијата помеѓу децата и чувството на припадност во групата;
– Поттикнување меморија и усвојување на зборови на немајчински јазик;
– Развивање на детската фантазија и креативен потенцијал.

“Во училницата се поставени претходно подготвени 3 клупи со работен материјал. Маските се претходно изработени од наставничките,на бели листови хартија.Учениците ги бираат по случаен избор, маските се свртени наопаку додека ги бираат. Маските ги бојат со фломастери и дрвени бои, додаваат памук или волница, ги сечат и ги врзуваат со волница. Маските ги ставаат на лице а наставничките им помагаат во врзување. За крај, ги ставаат маските и еден по еден изведуваат движења и имитации соодветни на маската. Потоа ги лепат на бел хамер и го пишуваат со фломастер своето име до маската“. Д. Стефановска и Х. Мемети.