• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Покрај река

На 10. маj 2019. година, наставниците Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети со учениците од прво одделение ја реализираа дневна активност „Покрај река“ од месечната тема „Пролетта во моjот краj“ во рамки на Еко секцијата на Годишната...

Цвет до цвет

На 20. март 2019. година, наставниците Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети со учениците од прво одделение ја реализираа дневна активност „Цвеќарница“ од месечната тема „Цвет до цвет“ во рамки на Еко секцијата на Годишната програма за...

Игри со стакло

На 21. февруари 2019. година, наставниците Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети со учениците од прво одделение ја реализираа дневна активност „Стаклени шишиња“ од месечната тема Игри со стакло во рамки на Еко секцијата на Годишната...

Шумски животни

На 26 ноември 2018 година, наставниците Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети ја реализираа дневна активност Шумските животни од месечната тема Есента во мојот крај во рамки на Еко секцијата од Годишната програма за воннаставни...

„Костенчиња“

На 25 октомври 2018 година, наставниците Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети заедно со учениците од прво одделение ја реализираа дневната активност „Костенчиња“ од месечната тема „Есенски плодови“, во рамки на Еко секцијата од...

Мајски цвеќиња

На 16 мај 2018 година, наставничките Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети ја реализираа воннаставната активност „ Мајски цвеќиња“ во рамки на Еко-секцијата. Цели на воннаставните активности беа: поттикнување на меѓусебна...

Априлска парада

На 3. април 2018 година наставничките Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети ја реализираа активноста „Априлска парада“. Цели на активноста беа: -Откривање на поврзаноста помеѓу животинскиот и растителниот свет; -Потикнување грижлив...

Букет од цвеќе

На 12-ти март 2018 година, наставничките Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети ја реализираа активноста „Букет од цвеќе“ во рамки на Еко- секцијата. Цели на активноста беа:...